Direct contact? Bel: 0513 - 764 646

Home > Hoe werkt het? > Eigen risico bij schade

Eigen risico

  • Eigen risico voor alle schadegevallen van alle voertuigen, behalve bakwagens € 1500,00
  • Eigen risico bij schades aan bovenzijde van alle voertuigen, behalve bakwagens (>1,80m) bedraagt € 2.500,00
  • Eigen risico bakwagens € 2.500,00

Het eigen risico is het maximale risico dat een huurder loopt in geval van schade aan de auto of aan schade waarbij een derde is betrokken. Als een auto terugkomt met schade of er is schade ontstaan aan of bij derden dan verrekenen wij dit met de waarborgsom. Als het schadebedrag lager is dan de waarborgsom dan berekenen we uiteraard het schadebedrag. De vaststelling van schadebedragen kan uitsluitend plaatsvinden door MBautoverhuur of een daarbij bevoegde instantie. Het eigen risico is bij ons niet afkoopbaar. Er zijn echter mogelijkheden om u hiervoor extern te verzekeren.

LET WEL: het verzekeren van bakwagens en bestelbussen is niet mogelijk bij Allianz.

Wel kunt u het eigen risico van MPV's en personenbussen verzekeren bij Allianz.

Wij horen van klanten positieve berichten over de verzekering van Allianz. Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat deze verzekering geen deel uit maakt van onze dienstverlening. Een autoverhuurder is namelijk niet gerechtigd om verzekeringen te verkopen. U kunt deze verzekering rechtstreeks thuis en voorafgaand aan de huurtermijn afsluiten.

Heeft u interesse in deze extra vorm van verzekering?

Bekijk de verzekering

Andere veelgestelde vragen